Haberler Referanslar Elpac Test ONLİNE YDS Kurumsal İnsan Kaynakları İletişim
 
Ana Sayfa Hakkımızda YDS TOEFL iBT Sınav Merkezi IELTS SAT Kursu Türkçe Kurs YökDil Akademik Sınavlar A1 Aile Birleşimi TEKNİSYEN DİL YETERLİLİK İlköğretim İngilizcesi
İngilizce
Çince
Almanca
Yunanca
İspanyolca
İtalyanca
Japonca
Fransızca
Rusça
Work&Travel

PROFICIENCY
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK ATLAMA

BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı)

Yazı Bölümü Değerlendirme Kriteri

Konuşma Bölümü Değerlendirme Kriteri

İki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. Aşama Sınavı'na girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 70 üzerinden 45 ve üzeri alanlar BİLET 2. Aşama Sınavı’na girerler. Ayrıca 1. Aşama (Seviye Tespit) Sınavı'ndan alınan puan, öğrencinin Hazırlık Programı'na başlayacağı düzeyi de belirlemektedir. Alınan puanlara göre yerleştirilecek düzeyler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Seviye Tespit Sınavı Sonucu

Yerleştirilen Düzey

0 – 15

Seviye 1

16 – 27

Seviye 2

28 – 36

Seviye 3

37 – 44

Seviye 4

45 – 70

Seviye 5

 

Bilet 1. Aşama sınavının örneği,  yasal nedenlerden dolayı kitapçığımızda bulunmamaktadır.  Bu sınav birçok çoktan seçmeli seviye tespit sınavına (placement exam) benzemektedir.

 

BİLET 2. Aşama Sınavı 3 bölümden oluşur: Konuşma, Okuma ve Yazma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulunmaktadır. Bu sınavdan 60 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar. 60 puan altında alan öğrenciler BİLET 1. Aşama Sınavı’nda belirlenen seviyelerine göre Hazırlık Programında öğrenim almaya başlarlar.

Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’dir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 3-4 soru yöneltilir.

 • Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 3-4 soru sorulacaktır.
 • Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.
 • Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.
 • Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.
 • Sorulara kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.
 • Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)
 • Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin.
 • Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.
 • Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.
 • Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).
 • Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
  • İletişim
  • Akıcılık
  • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
  • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

 

Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir.

Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

 • Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
 • Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın.
 • Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
 • Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.
 • Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
 • Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.
 • Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
 • Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
 • Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
 • Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Örneğin, sorunun 5 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
 • Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:
  • Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular (“Wh- soruları) (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
  • Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
  • Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
  • Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir.
  • Metnin ana fikrini bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir soru.
  • Metinde ima edilen bilgileri bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir çıkarım sorusu.

 

Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

 • Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.
 • Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın. Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.
 • Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.
 • Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.
 • Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.
 • 400 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 2-2,5 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.
 • Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.
 • Sınav sonunda yazınızın dil bilgisi ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.
 • Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

 

 • Organizasyon
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik
 • İçerik
Ana Sayfa    |    Hakkımızda    |       |    YDS    |    TOEFL iBT Sınav Merkezi    |    IELTS    |    SAT Kursu    |    Türkçe Kurs    |    YökDil    |    Akademik Sınavlar    |    A1 Aile Birleşimi    |    TEKNİSYEN DİL YETERLİLİK    |    İlköğretim İngilizcesi    |   insan Kaynakları   |    iletişim   |    tefl diploma
ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce eğitimi, ingilizce dil kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu istanbul, ingilize kursu fiyatları, yabancı dil, en iyi ingilizce kursu, ingilizce öğrenme, elementary seviyesi, başlangıç seviyesi, ingilizce kursu fiyatları, kurslar, ingilizce kursu, ingilizce kursları, ingilizce kursu bakırköy, ingilizce kursu, ingilizce kursu, ingilizce kursu
2010 © İstanbul Lisan Merkezi - Tüm telif hakları saklıdır.