İstanbul Lisan Merkezi

Master

Amerika Birleşik Devletleri ormanları, çölleri, dağları, yüksek düzlükleri ve verimli ovaları ile çeşitli özellikleri bulunan dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Kıta üzerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanusa kadar 4.500 km genişliğindedir. NewYork ve California arası uçuş mesafesi ortalama 6 saattir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. Alaska ve Hawaii’yi de içine alan ABD’nin 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü vardır. Alaska, Kanada'nın kuzeybatısındadır. Hawaii ise, Büyük Okyanusda olup, kıta üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden 3.200 kilometre uzaklıktadır. Alaska 50 eyaletin içinde yüzölçümü en fazla olanıdır. Ülkenin güney tarafında bulunan Teksas ikinci gelmektedir. 

Resmi dili: İngilizce; İspanyolca
Başkent: Washington, DC
En büyük şehri: New York
Yüzölçümü: 9.631.418 km²
Nüfus: 298 Milyon (2006)
Döviz Birimi: US dolar ($)
Ülke telefon kodu: 1
Bağımsızlık İlan tarihi: 4 Temmuz, 1776

Tarihi
12 Ekim 1492 de Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfettikten sonra ilk olarak İngilizler 1607 de Virgina da Jamestown'a yerleştiler. Göçler en çok 1880- 1914 yılları arasında oldu. 4 Temmuz 1776'da 13 Amerikan kolonisi İstiklal Beyannamesini imzaladı. İngilizlerle yapılan bağımsızlık savaşları sonucu istiklallerini kazandılar. Böylece Amerika Birleşik Devletleri kurulmuş oldu. 1787 de ilk Anayasası hazırlandı ve George Washington ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1860 da kölelik konusundaki anlaşmazlıklar neticesinde Güney Carolina ve altı güney eyaleti birlikten ayrıldı ve bunlar Amerika Konfedere Eyaletlerini kurdular. 1861 de başlayan güney-kuzey iç savaşı (Amerikan İç Savaşı) ABD'ye Guam ve Porto Riko yu kazandırdı. 1867 de Alaska Rusya’dan 20 milyon dolar karşılığında satın alındı. ABD, 6 Nisan 1917 de Almanya'ya savaş ilan edilerek Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 7 Aralık 1941 de Japonların Hawaii deki Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD İkinci Dünya Savaşına da katıldı ve galip devlet olarak çıktı.

Şehirler
Büyük Okyanus kıyısındaki California nüfus bakımından en büyük eyalettir. Atlas Okyanusu kıyısındaki New York eyaleti ikinci gelmektedir. New York şehri Amerika'nın en büyük şehri ve dünyanın en büyük limanıdır. 

Eğitim
Bir asır önce yüzde yirmi olan okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, bugün % 1 dir. Fen ve matematik derslerine, yabancı dillere verilen önem artmakta ve öğrencilerin diğer milletlerle çeşitli kültürler hakkında bilgilerinin genişletilmesine çalışılmaktadır. Öğretimde televizyon ve filimlerden geniş ölçüde faydalanılır. Eyaletlerin birçoğunda 7-16 yaş arası için eğitim parasız ve mecburidir.

Associate Degree
Associate degree iki yılda en az 60 kredi alınması gereken bir eğitim programıdır. Eğitim süreci genel eğitimin gerektirdikleri, uzmanlık alanı ve seçmeli dersler olmak üzere üç bölümden oluşur. Bir sömestrde 15 kredi alınır. Online ve hızlandırılmış eğitim seçenekleri de mevcuttur. Bu programı tamamladıktan sonra 4 yıllık lisans programlarına da geçiş mümkündür.
Associate Degree Programları

A.A. Associate of Arts Degree: Dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan programlarıdır.

A.A.S. Associate of Applied Science Degree: İki yıllık eğitim boyunca sizi iş dünyasına veya mesleki okullara hazırlayan bir programdır.

A.S. Associate of Science Degree: Dört yıllık kolej ya da üniversitelerin fen bilimleri bölümlerine geçiş için hazırlayan önlisans programlarıdır.

Bachelor Degree
4 yıllık üniversite ya da kolejlerden mezun olurken elde ettiğiniz derecedir. Ortalama 120 ile 128 krediyi tamamladığınızda bu dereceye sahip olabilirsiniz. Eğer Community College’lardan bu bölüme geçmiş iseniz Comunity College’da aldığınız 60 kredinizi bu eğitime saydırtabilirsiniz. Uzmanlık alanları:

BA Bachelor of Arts: Sosyal bilimler, beşeri bilimler, müzik ve sanat alanlarında eğitimi sağlar.
BS Bachelor of Science: Yaşam bilimi, fiziki bilimler, matematik bilimi alanlarında eğitim almanızı sağlar.
BASC Bachelor of Applied Science: Uygulamalı bilimler Fakültesi
BBA Bachelor of Business Administration: İktisat Fakültesi
BComm Bachelor of Commerce: Ticaret Fakültesi
BD Bachelor of Divinity: İlahiyat Fakültesi
BEd Bachelor of Education: Eğitim Fakültesi
BEng Bachelor of Engineering: Mühendislik Fakültesi
BSF Bachelor of Science in Forestry: Orman Bilim Fakültesi
LLB Bachelor of Legal Letters – Law Degree: Hukuk Fakültesi

ABD'de lisansüstü öğrenim

ABD'de ortalama 1200 akredite eğitim kurumu lisansüstü öğrenim programı sunar. Bunların üçte biri doktora derecesi vermektedir. Doktora programı sunan enstitülerin çoğu büyük kamu üniversiteleridir. İster kamuya ait ister özel olsun, Amerikan enstitüleri özerktir ve kalite bakımından aralarında fark yoktur. Üniversiteleri seçmek, başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamak, finansal yardım ve burs için müracaatta bulunmak genelde en az 12 ay alır. Geçim masrafları 9000 ila 15000 $ arasında değişirken, yıllık öğrenim harçları 24000 $ a kadar çıkabilir. Bazı enstitüler lisansüstü çalışma yapan yabancı öğrencilere finansal yardım yapmaktadır. Gebel olarak sadece olağanüstü akademik başarı gösteren öğrenciler finansal yardım almayı başarabilir.

*Lisansüstü öğrenim aşamasında sporcu bursları mevcut değildir.
*En az bir standart giriş testine girmeniz gerekir. 
Yabancı öğrencilerin çalışma imkânları çok sınırlıdır ve ABD Immigration and Naturalization Service tarafından sıkı biçimde düzenlenmiştir. Kampüs içinde eğitim gören Türk vatandaşı öğrencilerin yine kampüs içinde haftada 20 saat çalışma izinleri vardır.

Lisansüstü eğitim sonunda çeşitli dereceler alınır
MA (Sosyal bilimlerde yeterlilik - Master of Arts),
MS (Teknik ve bilimsel konularda yeterlilik – Master of Science),
MBA (İşletme – Master of Business Administration),
MFA (Güzel sanatlar – Master of Fine Arts),
LLM (Hukuk – Law Licence Masters),
MSW (Sosyal çalışma – Master of Social Work),
EdS (Eğitimde yeterlilik – Education Spcialist),
MAED (Master of Arts in Education),
MSN (Master of Science in Nursing),
MPA ( Master of Public Administartion),
MAE (Master of Architecture Engineering),
MAG (Master of Agriculture),
MAR (Master of Architecture),
MEN (Master of Engineering),
MM ( Master of Music),
MSCIS (Master of Science in Computer Information Systems),
MJA (Master of Justice Administration),
MSIA (Master of Science in Information Assurance).

Doktoradaki en yaygın bitirme dereceleri,
Çesitli alanlarda: PhD – Doctor of Philosophy
Eğitim alanında: EdD – Doctor of Education
Hukuk alanında: UD
Bilim alanında: DSc – Doctor of Science
Din ve İlahiyat alanında: DD – Doctor of Divinity
Master öğrencileri genellikle bir ya da iki yıllık lisansüstü çalışmalardan sonra lisansüstü dereceler alabilir. Doktora genelde beş veya yedi yılda tamamlanır. Eğer master derecesiyle doktora programına başlarsanız daha kısa sürede doktora eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

Lisansüstü programlar

Yüksek lisans (Master)
Yaşamsal bir derece olan Mesleki master, belirli bir mesleğin icrası için gerekli özel  beceriler kazandırır ve doğrudan çalışma hayatına yöneltir. Mesleki master öğrenimi iş ve kamu yönetimi, sosyal işler, gazetecilik, halk sağlığı, uluslararası ilişkiler, şehir ve bölge planlaması, iletişim gibi alanlarda verilir. Bu tarz eğitim, temel derslerden oluşan bir yıllık öğrenime ek olarak bir yıllık özel bir çalışmayla iki yıl sürer. Tez hazırlamak gerekmeyebilir fakat staj ve alan çalışması yapmanız gerekli olabilir.

Araştırma yüksek lisansları, yani MA (Master of Arts - Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı) veya MS (Master of Science - Fen Bilimleri Yüksek Lisansı) araştırma ve bilim deneyimi sağlar. Araştırma yüksek lisansı genellikle doktoraya hazırlığın bir bölümüdür. Bazı önemli üniversiteler sosyal bilimler alanında, doktora yapma niyeti olmayan öğrencileri yüksek lisansa kabul etmezler. Doktoradan farklı olarak yüksek lisansta daha fazla ders görülür ve daha az araştırma semineri hazırlanır. Kapsamlı imtihanlar yapılmayabilir. MA ve MS derecelerinde hala bir tez hazırlamak gerekmekle birlikte, bazı kurumlar bundan vazgeçebilir.

Doktora
Doktora düzeyinde de mesleki dereceler ve araştırma dereceleri söz konusudur. En fazla profesyonel dereceler tıpta MD ve hukukta JD'dir. Doktora programlarının amacı, belirli bir alanda araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir. Doktora derecesi hem dersleri hem de araştırma projesini içerir. PhD derecesi kazanabilmek için genelde tam gün dört yıldan altı yıla kadar öğrenim görülmelidir. İlk iki yıl, öğrenciye akademik bir alanda kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla dersler ve seminerler düzenlenir. Bu dönemi yazılı ve/veya sözlü imtihanlar takip eder.

MBA programları
MBA (Master of Business Administration - İşletme Yönetimi Mastırı) işadamı ve iş kadınları için geliştirilmiş, lisansüstü bir yeterlik derecesidir. MBA programlarının amacı öğrencileri, bugünün rekabetçi dünyasında yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler haline getirecek şekilde eğitmektir.

Çoğu MBA kursu iki yıl yerine bir yıl olacak şekilde yoğunlaştırılmış ve kısaltılmıştır. MBA mezunlarının diğer okul mezunlarına göre daha kolay iş buldukları, daha yüksek pozisyonlarda ve ücret düzeyinde iş hayatına adım attıkları bir gerçektir. MBA programına devam ederken, sağlanacak irtibatların öğrencinin iş hayatındaki en önemli bağlantılara temel oluşturacağı da bir gerçektir. Bu konuda İşletme & MBA bölümümüzden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Executive MBA
Yöneticilere yönelik MBA programlarıdır. Yaş ortalaması 30 civarındadır. Mutlaka iş deneyimi ister.

Okul seçimi
ABD'de lisansüstü eğitim sunan 1200 üniversitenin 430'u PhD programı düzenler. Okul seçerken öncelikle ilgi alanınızı dikkate almalı, okulun büyüklüğünü ve coğrafi konumunu göz önünde tutmalı ve yabancı öğrencilere finansal yardım yapıp yapmadıklarını hesaba katmalısınız.

Lisansüstü kabul şartları
Kabul şartları kurumsal ve bölümsel olmak üzere iki türdür. Kurumsal şartlar okul tarafından belirlenir ve bütün öğrencilere uygulanır. Kurumsal olanlara göre daha özel nitelikteki bölüm şartları ise adayın söz konusu öğrenim alanına kabulünü belirler. Kurumsal şartlar arasında şunlar yer alır:

Dört yıllık bir lisans öğrenimi belgesi: Başvurduğunuz okullara sunacağınız resmi not çizelgeleri (transcript),

Destekleyici referans ve tavsiye mektupları: Profesör veya öğretim görevlilerinden alınmış iki veya üç mektup gerekebilir,

Başvuru yazısı/essay: Bir başvuruda sonucu belirleyici faktör olabilir. İçeriği genel ve kapsamlı bir kişisel tanıtım veya okulun yönelttiği sorulara özel cevaplar şeklinde olabilir.

Giriş testi puanları: ABD üniversiteleri tarafından istenen bütün standart testler için Kayıt ve Enformasyon Bültenlerini AAEF'den temin etmek mümkündür. Her üniversite test şartlarını açıklar; en yaygın olanları:
GRE (Graduate Record Exam): Genel Test,  uzun bir zaman diliminde edindiğiniz sözel, sayısal ve analitik düşünme yeteneğinizi ölçer. Konu Testleri ise belirli bir öğrenim alanındaki başarıyı değerlendirir.
GMAT (Graduate Management Admission Test): Bu test, uzun bir zaman dilimi içinde gelişen sözel, matematiksel ve analitik yazma becerilerini ölçer ve genellikle lisansüstü yönetim okullarına giriş için istenir.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Bu test, ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçer.


I20 Formu, F1 vizesi başvurusu için gereklidir. Öğrenciler her iki vizeyle de (J1 - F1)  öğretim veya araştırma asistanı olarak çalışabilir. Bu çalışmalar için Immigration and Naturalization Service tarafından önceden onay gerekmez, çünkü bunlar, öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilir. Her iki vize de, öğrenimin tamamlanmasından sonra belirli şartlar altında pratik eğitim ve iş tecrübesi imkânı sunar.

Ulaşım
En çok rağbet gören ulaşım aracı otomobildir. 139.000.000’den fazla araba çalışmaktadır ve kullanılan benzin yılda 300 milyar litreyi geçer. Amerika'daki ulaşım sistemi, diğer ülkelerdekinden çok değişiktir. Amerikalıların büyük bir kısmının kendilerine ait arabaları vardır. Ulaşımlarını genellikle bu şekilde sağlarlar. Bazı büyük şehirlerin (New York, San Francisco, Chicago ve Washington gibi) çok düzenli çalışan toplu taşıma sistemleri vardır. 
  

Her Zaman Size Uygun Bir Seçeneğimiz Var

Dil Eğitimi Almak İçin İlk Adımı At!

40 Yıllık Tecrübe
4 Farklı Şube
11 Dilde Eğitim
%99 Memnuniyet

Biz Sizi Arayalım

Hemen Bize Ulaşın
 Gizlilik Politikasını okudum, anladım ve onaylıyorum.İstanbul Lisan Merkezi

Yurtdışı Eğitim

Yurtdışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim
İstanbul Lisan Merkezi
Yurtdışı Dil Okulu
Yurtdışı Dil Okulu
İstanbul Lisan Merkezi
Yurtdışı Yaz Okulu
Yurtdışı Yaz Okulu
İstanbul Lisan Merkezi
Sertifika & Diploma
Sertifika & Diploma
İstanbul Lisan Merkezi
Lise
Lise
İstanbul Lisan Merkezi
Üniversite
Üniversite
İstanbul Lisan Merkezi
Master
Master
İstanbul Lisan Merkezi
Work And Travel
Work And Travel
İstanbul Lisan Merkezi
Work Study
Work Study
İstanbul Lisan Merkezi
Yurtdışında Staj (Internship)
Yurtdışında Staj (Internship)
İstanbul Lisan Merkezi
AU Pair
AU Pair
İstanbul Lisan Merkezi
Master

Öğrenci Yorumları

İpek Karabaş

Arkadaşlar ben yds ye girmeden önce yds den 43 almıştım ve istanbul lisan merkezine kayıt oldum hiç umudum yoktu ve yaklaşık 2 aylıklık bir eğitim ve günde 2 saatlik bir çalışma, azim ve isteğimle ber... Devamı >>

İpek Karabaş
Öğrenci
İnci Tatlı

Nisan 2015 sınavı için İstanbul Lisan Merkezinde ocak ayında kursa başladım.Program başladığı ilk haftalar YDS gramer tekrarı yapıldı,daha sonraki haftalarda YDS sınavına yönelik sınav teknikleri üzer... Devamı >>

İnci Tatlı
Bankacı
Buğra Demir

Elementary seviyesinden başladım. Çok memnunum,zaten disiplinli bir yer, seviye tespit sınavlarından belli, Pre-Int başlamak istedim ama kaydımı almadılar. Başka yerler olsa sınav yapmadan advance sev... Devamı >>

Buğra Demir
-
Selin Özalp

Merhaba ben uzun sürele araştırmalarım sonucun İLM ailesine katıldım aslında katılmadan önce çok çekingelerim vardı,Bir sürü kurs gezdikten sonra haliyle kafam karıştı biraz ama zamanın kısıtlı olduğu... Devamı >>

Selin Özalp
Devlet Memuru
Batu Aktaş

Konuştuğumdan çok beğendim ve buraya yazılmaya karar verdim. tanımıyordum.Derse gelen öğretmen gerçekten çok ama çok disiplinli, mesleğinin hakkını veren bir hoca. YDS kursu soranlara gönül rahatlığıy... Devamı >>

Batu Aktaş
Akademisyen Öğrenci
Aras Kulaksızoğlu

Tavsiye üzerine kayıt olduğum İLM ‘deyaklaşık dört ay YDS kursu aldım.İhtiyacımın profesyonel şekilde belirlenip ciddi bir çözümle eğitim aldığım bu kurumda çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeyen bi... Devamı >>

Aras Kulaksızoğlu
Akademisyen
Nalan Akkartal

İngilizce seviyem pre-intermediate idi hızlandırılmış 1 aylık intermediate kursundan sonra yoğun bir tempoda geçen bu yds kursundaki almış olduğum 73 benim için inanılmaz iyi bir not. Bu uğurda bana d... Devamı >>

Nalan Akkartal
-
Adara Ön

İngilizce öğrenmeye İLM'de başladım ilk başladığım seviye Elementary idi Intermediate seviyesini bitirdim. Daha sonra YDS kursuna devam ettim.YDS dersleri dışında YDS'ye yönelik gramer ve kelime çalış... Devamı >>

Adara Ön
Akademisyen
Melis Saba

İstanbul lisan merkezini öneririm. İstanbul Lisan Merkezi’nde İngilizce kursuna katıldım. Dersi veren öğretmen gerçekten konusunda uzman bir öğretmendi. Her seviye bir kur şeklinde veriliyor. 2+1 kamp... Devamı >>

Melis Saba
Öğrenci

Eğitim ve Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz ?

Dil Kursları, Akademik Sınav Kursları, Yurtdışı Eğitim Hizmetleri ve diğer tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere 444 6 456 nolu numaradan ulaşabilir ya da Bilgi Formunu doldurup sizlere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz...

| Bilgi Formu

Bilgi Formu

 Gizlilik Politikasını okudum, anladım ve onaylıyorum.

| Online Kayıt