A1 Aile Birleşimi Kursu

İstanbul Lisan Merkezi

A1 Aile Birleşimi Kursu

AİLE BİRLEŞİMİ GENEL BİLGİ

Aile birleşimi (Alman veya Almanya'da yaşayan bir yabancı eş ile) konusunda her iki eş için prensip olarak asgari 18 yaş sınırı geçerli olmaktadır. Böylece erken yaşta zorla evlendirilmiş kadın ve genç kızların Almanya'ya gelmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bundan sonra, özellikle aile birleşimi çerçevesinde ülkeye gelecek olan bireylerin Almanya'da uyum süreçlerini kolaylaştırmak için, Almanya'ya giriş yapmadan önce basit Almanca dil bilgilerinin kanıtlanması gerekmektedir. Beklenen en basit seviyede Almanca bilgileri, örneğin "Eğitim durumunuz nedir?" veya "Bu aralar çalışıyor musunuz?'' gibi sorulara cevap verebilmek gibi. Uyum gereksinimleri belirgin bir şekilde az olan yabancılar, dil bilgilerini kanıtlama zorunluluğundan muaf tutulurlar.

Bu, örneğin üniversite ve yüksek okul diploması olan kişiler için geçerlidir. Mülteci statüsüne sahip kişiler, Avrupa Birliği vatandaşları ve Almanya'ya daha önce de vizesiz giriş yapabilen yabancıların eşleri için bazı istisnalar geçerlidir. Alman vatandaşı olan bir eşle yapılan aile birleşiminde de belirli şartlar altında kendi geçimi sağlama şartı aranabilir.

 

AİLE BİRLEŞİMİ UYUM KURSLARI

Almanya'da yaşayan yabancıların uyum süreçleri, uyum kursları olarak adlandırılan kurslarla desteklenir. Kurslar, dil öğrenme imkanının yanı sıra yabancılara hukuki, tarihi ve kültürel bilgiler sunan bir yönlendirme kursunu kapsar. Uyum kurslarının gerçekleştirilmesinde bundan sonra, 'talep ve teşvik etme' ilkesine daha çok önem verilecektir. Yasada artık kursa başarılı bir şekilde katılma hedefi özellikle vurgulanmaktadır. Böylece bundan sonra giderek daha çok katılımcının sadece bir kursa gitmelerini değil kursu bir bitirme sınavına girerek başarılı bir şekilde tamamlamalarını güvence altına almak amaçlanmaktadır.

Devamsızlık durumunda belli bir yaptırım uygulanması konusunda da tek tip uygulama yolu seçilmiştir. Dolayısıyla kursa, "öngörülen şekilde" katılmama durumunda işsizlik parası (ALG II) yüzde 30 oranında kesilebilir. "Uyumu reddedenler" bunun ötesinde 1.000 Avro'ya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini hesaba katmak zorundalar.

 

AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

''AİLE BİRLEŞİMİ'' nedir?

ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ aile bireylerinin birlikte yaşamak için bir araya gelmeleridir. Aile birleşimi kavramı Almanya anayasasında yapılan köklü reformlarla belli kurallarla benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Bu düzenlemeler bir yabancının veya bir alman vatandaşının yabancı uyruklu eşini ve/veya çocuklarını hangi şartlarda Almanya’ya yanına getirtebileceğini veya Almanya'da bulunuyorsa, eşine bağımlı olarak oturma müsaadesi alabileceğini, ayrıca eşlerin ne zaman eşlerinden bağımsız oturma müsaadesine kavuşabileceklerini kapsamaktadır.

Federal Almanya yasalarına göre artık Almanya'da oturma müsaadesi alacakların START DEUTSCH 1 sınavını başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavı yapma yetkisi TELC Lisanslı SINAV MERKEZİ olan İSTANBUL LİSAN MERKEZİ ve  GOETHE Enstitüsü’ndedir.

Hangi şartlarlarda AİLE BİRLEŞİMİ hakkından yararlanmak mümkündür?

Şartlar Almanya Federal mahkemesince belirlenen ve Almanya’da bulunan eşin veya velinin yasal konumuna göre farklılık gösterebilmektedir.Ancak bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri Almancayı A1 seviyesinde bildiğinizi kanıtlayan START DEUTSCH 1 sınav sonuç belgesine sahip olmaktır.

 

Alman vatandaşı olan kimse bir yabancı uyrukluyla hangi şartlarda AİLE BİRLEŞİMİ hakkına sahiptir?

Yasaya göre Alman vatandaşı olan taraf Almanya’da ikamet etmeli ve yabancı uyruklu olanın eşi, velisi veya çocuğu olmalı. Yani bir aile kurumu oluşturacak şartlar aranmaktadır.

 

Yani bir Alman vatandaşı çocuk yabancı uyruklu anne ve/veya babası ile aile birleşimi ve bununla birlikte bunlara oturma müsaadesi sağlama hakkına sahip mi?

Evet! Bu hakka bu şartları yerine getirmesi durumunda sahip oluyor.

 

Alman vatandaşının yeterince geliri olmak zorunda mı?

Yasada özellikle gelir ile ilgili bir sınırlama yok. Yani Alman vatandaşı olan taraf sosyal yardım alsa bile eşi veya çocuğu ile yaşadığı yerde aile birleşimi hakkına sahiptir. Alman vatandaşının yeterince büyüklükte evi olmak zorunda mı?

Gelirde olduğu gibi yaşam yerinin fiziksel konumuyla ilgili de bir sınırlama tanımlanmamıştır. Ancak aile birleşimini gerçekleştirebilecek bir yeri sunabilmek zorundadır. Bu bir otelde olabilir. Ancak evsiz, sokakta yaşayan ve sokakta yaşamakta ısrar eden bir Alman vatandaşı eşi veya çocuğuna aile birleşme hakkını sağlayamayacaktır.

 

Bir Alman vatandaşı ile evli olan bir yabancı uyruklu ilk başvuruda kaç yıllık oturma müsaadesi alır?

Bu işle kuşkulu davranış ve takdire kalmış durumda. Eğer herhangi bir sorun veya kuşkulu durum yoksa en az 3 yıl, eğer kuşkulu durum söz konusuysa bir veya iki yıl oturma izni verilir.

 

OTURMA MÜSAADESİ uzatıldığı zaman hangi süreyle uzatılır?

Yine normali üç yıl. Ancak bir önceki soruda verdiğimiz cevapta da olduğu gibi bu bir yada iki yılda olabilir.

 

Hangi şartlarda bir Alman vatandaşının yabancı eş, çocuk veya velisine aile birleşimi hakkı tanınmayıp oturma müsaadesi verilmez?

Oturma müsaadesini reddetme gerekçeleri şunlardır:

 • Yabancı uyruklu vize gerekliliğine rağmen vizesiz Almanya’ya giriş yapmak
 • Yabacılar dairesinin onayı olmadan verilmiş bir vize ile giriş yapmak
 • Pasaport sahibi olmamak
 • Kimliğin ve uyruğun belli olmaması

Almanya'dan sürülmüş veya terk et kararı çıkmış olunup, bundan dolayı hakkında otomatikman Almanya'ya girme yasağı yürürlüğe girmiş ve bu yasağın belli bir süre ile sınırlandırılmasına başvurmamış veya bu süre daha henüz dolmamış olan kimselerde

 

Sürülme gerekçesi nedir?

Sürülme gerekçesinin ne olduğuna yönelik bir açıklama yoktur. Yasa sadece sürülme gerekçesi olan konuları örneklerle saymıştır. Bunlar yabancılar yasasının 46'ıncı maddesinde şöyle sıralanmaktadır:

 • -Almanya’nın özgürlükçü temel yapısını ve güvenliğini tehlikeye sokmak veya siyasi amaçlara ulaşmak için şiddet kullanan, kullanılmasına çağrıda bulunan veya kullanılmasıyla tehdit etmek,
 • Ağır bir şekilde veya sürekli olarak yasalara, mahkeme veya idari kararlarına uymamak
 • Almanya dışında Almanya’da kasıtlı suç olarak değerlendirilen bir suç işlemiş olmak
 • Fuhuş ve benzer yasak işler çevirmek
 • Eroin, Kokain veya benzer tehlikeli uyuşturucu kullanıp, bağımlılılığa karşı bir terapi yapmayı kabul etmemek veya bundan kaçmak,
 • Tutum ve davranışları ile kamu sağlığını tehlikeye sokan veya uzun vadeli sokakta yaşamak
 • Kendisi veya ailesi için sosyal yardım almak veya nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyip nafaka hakkına sahip olanı sosyal yardım almak zorunda bırakmak

 

Alman vatandaşı ile evli olan kimse süresiz oturma müsaadesi hakkını hangi şartlarda kazanır?

Üç yıl Alman vatandaşı eşi ile yaşamış ve yaşamaya devam eden, basit bir şekilde sözlü olarak kendisini almanca dilinde ifade edebiliyorsa ve bir sürülme gerekçesi yaratmamış olduğu zaman süresiz oturma müsaadesi hakkını kazanmış olur.

 

ALMANCA A 1 sınavına nerede girebilirim?

Dil sınavına İstanbul Lisan Merkezi’nde  girebilirsiniz. İSTANBUL LİSAN MERKEZİ Alman hükümetinin tandığı dil sınavını yapma hakkına sahiptir.

Almanca kursuna gitmeli miyim?

Eğer Almanca bilginiz yoksa AİLE BİRLEŞİMİ SINAVINA (START DEUTSCH 1) yönelik hazırlık kursuna gitmeniz şarttır. Bilginiz var ise eğer doğrudan sınava katılabilirsiniz, ancak İstanbul Lisan Merkezi’nin sunduğu 20 saatlik hazırlık programına katılmanız şarttır.

Almanca sınavında neler soruluyor?

 

AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI (START DEUTSCH 1) dört bölümden oluşuyor. Bunlar dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümleridir.

 

Dinleme bölümünde size dinletilen basit düzeydeki konuşmaları anlayıp sınav kâğıdınızdaki doğru şıkkı işaretlemeniz istenir. Okuma bölümünde verilen kısa metinlere yönelik soruların doğru şıkkını bulmanız istenir. Yazma bölümünde size verilen bir durum ile ilgili kısa bir metin yazmanız ve boşluk doldurmanız istenir. Konuşma bölümünde ise kendinizi ayrıntılı bir şekilde tanıttıktan sonra verilen durumlar karşısında kendinizi basit düzeyde ifade etmeniz istenir.

 

Almanca sınavından kaç puan almalıyım?

AİLE BİRLEŞİMİ SINAVINDA (START DEUTSCH 1) 100 puan üzerinden en az 60 puan almanız gerekmektedir.

 

Aile birleşimi kursları nasıl oluyor ve ne kadar sürüyor?

İLM AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI (START DEUTSCH 1) Hazırlık kursları toplam 100 saat olup üç ay sürmektedir. Haftanın dört günü, günde dört saat olmak üzere toplam 8 hafta eğitim almaktasınız. Sınıflarımız en fazla 16 kişiliktir.

 

AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI (START DEUTSCH 1) Hazırlık kurslarında eğitim veren öğretmenlerimizin hepsi konusunda uzman ve tecrübelidirler.

 

AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN GEREKENLER NEDİR?

 1. Almanya'da veya Hollanda'da yaşayan biriyle ( Türk, Alman vatandaşı olması fark etmiyor) evlenen her Türk vatandaşı yeni çıkan ‘UYUM YASASI' gereği Almanya'ya gitmeden önce bir başlangıç (A1) seviyesinde Almanca AİLE BİRLEŞİM KURSU’NA gitmek zorundadır.
 2. Kursu bitirdikten sonra İSTANBUL LİSAN MERKEZİ’NİN yetkili olduğu TELC A 1 SERTİFİKA SINAVI’NDAN 100 üzerinden 60 puan almak zorundadır. Ancak bu sınavı geçen kişiler konsolosluğa aile birleşimi vize başvurusunda bulunabilirler.
 3. Yurtdışında yaşayan eşin son üç aydır bir işyerinde çalışıyor olması gerekir. Çünkü vize başvurusunda son üç aya ait maaş bordrosu istenen evraklar arasındadır.
 4. Almanya'da yaşanacak olan evin minimum 40 metrekare olması gerekmektedir.
 5. Yurtdışındaki eşin gelirinin, giderleri (kira, banka kredi borçları, vs..) düşüldükten sonra iki kişiye yetmesi gerekiyor.

 

AİLE BİRLEŞİMİ'NİN HUKUKİ DAYANAĞI

Aile birleşimi Fedaral Almanya'nın Anayasasının 6. maddesinde güvence altına alınmıştır. Aile birleşimi yabancılar yasasının 17.-23. maddelerince düzenlenmiştir. Taraflar Türkiye'de evlenmiş ise ve eşlerden biri Almanya'da ikamet ediyor, oturma ve çalışma hakkı varsa;

Türkiye'de ki eş, aile birleşimi amacı ile bulundukları bölgenin Alman konsolosluğuna başvurur. Başvuru sırasında Türkiye'deki eşin yanında götüreceği belgeler:

 1. Pasaport
 2. Nüfus dairesinden alınma evlenme kayıt örneği (Formül 3) Bu belge kendi nüfus dairesinden alınmış olacak. (Nüfus dairelerinin birbirlerine çektikleri fakslar onaylı olması halinde dahi kabul edilmiyor. Belgenin mutlaka aslını vermek zorundasınız.)
 3. Vukuatlı nüfus kaydı
 4. Nüfus cüzdanı
 5. Evlenme cüzdanı ve fotokopisi
 6. Almanya'da oturan eşin buraya (Almanya) ilişkin oturma, çalışma izinleri ve son 3 aylık maaş durumunu gösteren belgeler (Eğer eş Alman vatandaşı ise Alman hüviyet cüzdanının fotokopisi yeterli)
 7. Almanya'daki evin kira sözleşmesi Gerekli bu belgelerle, Alman Konsolosluğunda "Aile Birleşimi Vizesi" için başvurmanız gerekmektedir.

 

‘START DEUTSCH A1 SINAVI’

(AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI) NEDİR?

START DEUTSCH 1 Sınavı Tüm AB ülkelerinde tanınan AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ Çerçeve Metni’nin belirlediği altı basamaklı yetkinlik derecesinin ilk basamağıdır.(A1)

Bu sınavda aşağıda yazılan becerilere sahip olmanız beklenmektedir

 Kısa basit soruları, telesekretere bırakılan mesaj ve haberleri, tren istasyonu, havalimanı, market vb yerlerde yapılan anonsları ve kısa konuşmaları anlayabilmelisiniz,

 • Yazılı kısa notlardaki, açık alanlardaki işaret levhalarındaki ve seri ilanlardaki önemli bilgileri anlayabilmelisiniz,
 • Okula kayıt, otel vb. diğer formlarındaki şahsınıza ait basit kişisel bilgileri anlayabilmeli ve doldurabilmelisiniz,
 • Kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı tanıtabilmeli, kendinizle ilgili basit soruları cevaplayabilmelisiniz,
 • Kısa kişisel notlar ve mektuplar yazabilmelisiniz,
 • Genel konularla ilgili kısa sorular sorabilmeli ve size sorulanlara cevap verebilmelisiniz.

AİLE BİRLEŞİMİ ALMANCA KURSU (START DEUTSCH 1 SINAVI)

 

START DEUTSCH 1 SINAVI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR?

START DEUTSCH 1 SINAVI Almanya vizesi alabilmek için girilecek olan AİLE BİRLEŞİMİ A1 (START DEUTSCH 1) SINAVI dört bölümden oluşmaktadır.

 1. Konuşma
 2. Okuduğunu anlama
 3. Yazma
 4. Dinleme                                          

 

A1 (Start Deutsch 1) SERTİFİKASIna sahip olan öğrencilerimiz aşağıdaki becerileri yerine getirebilecek Almanca bilgisine sahip olur:

 • Mesajları, yapılan duyuruları ve kısa konuşmaları anlayabilirsiniz.
 • Yazılı kısa mesajlardan, kamuya yönelik bilgi levhalarından ve küçük ilanlardan sizin için önemli olan bilgileri alabilirsiniz.
 • Rakamları, miktarları, saatleri ve fiyatları söyleyebilir ve anlayabilirsiniz.
 • Basit ve kişisel bilgilere yönelik formları doldurabilirsiniz.
 • Kısa kişisel mesajlar yazabilirsiniz.
 • Konuşma sırasında kendinizi tanıtabilir ve size yönelik basit soruları cevaplarsınız.
 • Günlük yaşamda alışılmış soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirsiniz.

 

SINAV SÜRESİ

Dinleme 20 dakika, Okuma ve Yazma 45 dakika, Konuşma 15 dakika

DİNLEME ANLAMA 3 bölümden oluşmaktadır:

1.Bölümde toplam 6 soru bulunmaktadır. Sorular a, b,c olmak üzere 3 seçeneklidir; seçenekler de resimlerle gösterilmiştir. Bu bölüm en kolay bölümlerden biridir, resmedilmiş şıklar size cevabı anlamanızda kolaylık sağlayacaktır. Bu bölümde geçen konuşmaları iki defa dinledikten sonra cevaplandırabilirsiniz.

2.Bölümde toplam 4 soru bulunmaktadır ve cevap anahtarında DOĞRU-YANLIŞ seçenekleri vardır. Bu bölümde sadece bir defa dinleme hakkınız var, dolayısıyla çok dikkatli dinlemeli ve her bir ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu işaretlemelisiniz.

3.Bölüm ise 5 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde olduğu gibi konuşmaları iki defa dinleyecek ve 3 seçenekten birini cevap olarak işaretleyeceksiniz.

Soru kâğıdında önce soruları iyice anlayın ve soruda sizden tam olarak ne isteniyor bunu anlamaya çalışın. Dinlemede tüm konuşulanları anlamayacaksınız, ancak sizden istenilen çok açık bir şekilde duyulup anlaşılacaktır. Soruya ve cevaba yoğunlaştırılmış olunuz. Bazı yerleri anlayamadığınız zaman dinlemeden uzaklaşmayınız

Bu bölümde günlük konuşmalar, özel telefon konuşmaları, tren istasyonu-süpermarket-havalimanı-hastane gibi açık alanlarda ya da otobüs, tren, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yapılan anonslar bulunmaktadır. Sizler de çalışmalarınızda özellikle bu konularda kelime darağacınızı geliştirmelisiniz.

 

OKUMA ANLAMA

Okuma sınavı toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde farklı konularda kısa notlar, seri ilanlar, işaret levhaları, afişler vb okunur ve bunlarla ilgili çeşitli sorular cevaplandırılır. Toplam 10 soru DOĞRU-YANLIŞ kalan diğer beş soru ise a ve b seçeneklerini işaretleme şeklindedir.

YAZMA

Yazma sınavı 2 bölümden oluşmaktadır. 1.Bölümde bir form doldurulur. Formda sizin doldurmanız gereken 5 boşluk vardır. Sizden beklenen formun üstünde verilen bilgileri iyice okumanız ve orada yazılan bilgiler doğrultusunda formda istenilen yerleri doldurmanız.

2. Bölüm ise mektup bölümüdür.  Bu bölümde kısa bir mektuba, elektronik postaya, faksa  ya da davete kısa bir cevap yazmanız; ya da bir konu hakkında otel, dil kursu, üniversite, Turizm Enformasyon Bürosu, emlakçi vb. bir yerden bilgi almanız istenir.

SÖZLÜ kısmı 3 bölümden oluşmaktadır.

 1.Bölümde kendinizi tanıtırsınız. Sınavı yapan kişi size arada telefon numaranızı, sorabilir; adınızı, soyadınızı, doğum yerinizi harf harf söyletebilir.

 2.Bölümde günlük konularla ilgili sorular sorulur ve cevaplandırılır. Masada kapalı bir şekilde duran kâğıtlardan seçersiniz. Karşınızda bulunan başka bir öğrenciye seçtiğiniz konu başlığıyla ile ilgili soru sorarsınız, o da size cevap vermeye çalışır.

 3.Bölüm rica bölümüdür.Bu bölümde çektiğiniz kartları arkadaşınızdan rica edersiniz

 

AİLE BİRLEŞİMİ SINAV ÖRNEĞİ (Deneme Sınavı)

Almanca Aile Birleşimi Sınavı'nda sorulan sorular, çözüm teknikleri, dikkat edilmesi gereken noktalar, vb. hakkında detaylı içeriğe ve AİLE BİRLEŞİMİ SINAV ÖRNEĞİ ‘ne (Deneme Sınavı) buradan ulaşabilirsiniz.

 

AİLE BİRLEŞİMİ MEKTUP ÖRNEKLERİ

Sie sind in Urlaub. Schreiben Sie eine Postkarte an Ihren Freund. Sagen Sie :

Wo sind Sie ?

Wie ist das Wetter ?

Was machen Sie ?

Sie möchten am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen zusammen mit Ihrer Freundin Sylvia. Schreiben Sie ein E-Mail an Slyvia.

Wohin wollen Sie fahren ?

Was soll Sylvia mitbringen ?

Wo wollen Sie sich treffen ?

Her Zaman Size Uygun Bir Seçeneğimiz Var

Dil Eğitimi Almak İçin İlk Adımı At!

40 Yıllık Tecrübe
4 Farklı Şube
11 Dilde Eğitim
%99 Memnuniyet

Biz Sizi Arayalım

Hemen Bize Ulaşın
 Gizlilik Politikasını okudum, anladım ve onaylıyorum.İstanbul Lisan Merkezi

Aile Birleşimi Kursu

Almanca Aile Birleşimi Kursu
Almanca Aile Birleşimi Kursu
İstanbul Lisan Merkezi
İngilizce Aile Birleşimi Kursu
İngilizce Aile Birleşimi Kursu
İstanbul Lisan Merkezi
A1 Aile Birleşimi Kursu

Öğrenci Yorumları

Serap Yazıcı

Almanya'ya gitmek için çıktığım bu yolda bana destek olan İLM ailesine teşekkür ediyorum. Almanca kursu konusunda tecrübeli öğretmenimizle Aile birleşimi sınavını 2 ay eğitimle kazandım. Danke schön i... Devamı >>

Serap Yazıcı
Estetisyen
Aslı Yazgan

A1 Almanca Aile birleşimi konusunda uzman hocamızla kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kurum İLM... Devamı >>

Aslı Yazgan
Ev Hanımı
Hakan Çalışkan

Almanca kursu istiyorsanız, deneyimli öğretmenleri, güleryüzlü çalışanları ile istanbul lisan merkezi'ni tavsiye edebilirim... Devamı >>

Hakan Çalışkan
Akademisyen
Ayşen Kunduracı

Ben ilk önce iyi ki dediğim birşeyi anlatarak başlamak istiyorum. Almanca kursu araştırırken gittiğim bir kursta bana İstanbul Lisan Merkezi var dediler. Başka bir kurs bana sizin kursunuzu tavsiye et... Devamı >>

Ayşen Kunduracı
-
Turgut Hınzır

İlkokul mezunu biriyim, bu yüzden bazı korkularım vardı. İLM sayesinde sınavı kazandım. Herkese çok teşekkür ederim.... Devamı >>

Turgut Hınzır
-
Ahmet Bakan

a1 almanca aile birleşimi kursunu gözümde çok büyütmüştüm acaba bu kursu alsam ve sınava girsem yapabilirmiyim, yapamazmıyım diye çok düşündüm ama düzenli bir çalışma ve kaliteli bir eğitim aldıktan s... Devamı >>

Ahmet Bakan
-
İpek Karabaş

Arkadaşlar ben yds ye girmeden önce yds den 43 almıştım ve istanbul lisan merkezine kayıt oldum hiç umudum yoktu ve yaklaşık 2 aylıklık bir eğitim ve günde 2 saatlik bir çalışma, azim ve isteğimle ber... Devamı >>

İpek Karabaş
Öğrenci
İnci Tatlı

Nisan 2015 sınavı için İstanbul Lisan Merkezinde ocak ayında kursa başladım.Program başladığı ilk haftalar YDS gramer tekrarı yapıldı,daha sonraki haftalarda YDS sınavına yönelik sınav teknikleri üzer... Devamı >>

İnci Tatlı
Bankacı
Buğra Demir

Elementary seviyesinden başladım. Çok memnunum,zaten disiplinli bir yer, seviye tespit sınavlarından belli, Pre-Int başlamak istedim ama kaydımı almadılar. Başka yerler olsa sınav yapmadan advance sev... Devamı >>

Buğra Demir
-
Selin Özalp

Merhaba ben uzun sürele araştırmalarım sonucun İLM ailesine katıldım aslında katılmadan önce çok çekingelerim vardı,Bir sürü kurs gezdikten sonra haliyle kafam karıştı biraz ama zamanın kısıtlı olduğu... Devamı >>

Selin Özalp
Devlet Memuru
Batu Aktaş

Konuştuğumdan çok beğendim ve buraya yazılmaya karar verdim. tanımıyordum.Derse gelen öğretmen gerçekten çok ama çok disiplinli, mesleğinin hakkını veren bir hoca. YDS kursu soranlara gönül rahatlığıy... Devamı >>

Batu Aktaş
Akademisyen Öğrenci
Aras Kulaksızoğlu

Tavsiye üzerine kayıt olduğum İLM ‘deyaklaşık dört ay YDS kursu aldım.İhtiyacımın profesyonel şekilde belirlenip ciddi bir çözümle eğitim aldığım bu kurumda çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeyen bi... Devamı >>

Aras Kulaksızoğlu
Akademisyen
Nalan Akkartal

İngilizce seviyem pre-intermediate idi hızlandırılmış 1 aylık intermediate kursundan sonra yoğun bir tempoda geçen bu yds kursundaki almış olduğum 73 benim için inanılmaz iyi bir not. Bu uğurda bana d... Devamı >>

Nalan Akkartal
-
Adara Ön

İngilizce öğrenmeye İLM'de başladım ilk başladığım seviye Elementary idi Intermediate seviyesini bitirdim. Daha sonra YDS kursuna devam ettim.YDS dersleri dışında YDS'ye yönelik gramer ve kelime çalış... Devamı >>

Adara Ön
Akademisyen
Melis Saba

İstanbul lisan merkezini öneririm. İstanbul Lisan Merkezi’nde İngilizce kursuna katıldım. Dersi veren öğretmen gerçekten konusunda uzman bir öğretmendi. Her seviye bir kur şeklinde veriliyor. 2+1 kamp... Devamı >>

Melis Saba
Öğrenci
Ahmet Durukan

Almanca başlangıç seviye kursu alıyorum. Sınıflar ferah çok kalabalık değil hocamız çok ilgili genel olarak şimdilik memnunum ... Devamı >>

Ahmet Durukan
.

Eğitim ve Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz ?

Dil Kursları, Akademik Sınav Kursları, Yurtdışı Eğitim Hizmetleri ve diğer tüm hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere 444 6 456 nolu numaradan ulaşabilir ya da Bilgi Formunu doldurup sizlere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz...

| Bilgi Formu

Bilgi Formu

 Gizlilik Politikasını okudum, anladım ve onaylıyorum.

| Online Kayıt